HMS News

Glöm inte och anmäla dig

Där finns några platser kvar sista anmälningsdagen är söndag den 28/5

Jubileumskommittén

Inbjuder dig till en medlemsträff

Vi träffas på Söderströms Bilmuseum i

Malmö tisdagen 30/5 kl:18.00

Där vi får vi en guidad tur

OBS: Antalet besökare är begränsat

Så först till kvarn gäller

Vi bjuder på fika

Anmälan görs på mail till

tyrone.haraldsson@outlook.com

Jubileumskommittén

Medlemsträff. Foto: Jörgen Olsson

Arkiv 2023