HMS News

Sidan är nu uppdaterad med årsmöteshandlingarna

Funktionärskurs. Foto: Jörgen Olsson

Hyllinge Motorsällskap årsmöte äger rum lördagen den 1februari

Plats: Kågerödslund
Kågeröd

Klubben bjuder på kaffe och kaka vid ankomst.

Samling/medlemsavprickning kl. 15.00-15.50

Medlem som inte prickats av före kl 15,50 är inte röstberättigad på årsmötet.

Årsmöte börjar kl. 16.00

Klubben bjuder på mat efter mötet med underhållning

Motioner/Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i all de viktiga beslut som då fattas.

Bruno Friberg. mobil 0705-20 60 47
Alternativt mejl till Anders Bohman ordforande@hyllingems.se
vänligen meddela om ni stannar till middag eller bara närvarar på årsmötet

Årsmötesdokument kommer att finnas på hemsidan www.hyllingems.se
för nerladdning en vecka innan årsmötet

Årsmöteshandlingarna