HMS News

STCC

Hyllinge Motorsällskap har ihop med STCC kommit fram till en lösning där klubben kommer att hantera säkerheten och bemannar sin välutrustade Rescuebil under samtliga STCC tävlingar under 2024.

Hyundai räddningsbil Foto: Tomas Olsson

Klubben har under en längre tid byggt upp en stor kunskap hos rescue personalen genom utbildningar och deltagande i olika workshops/utbildningar och övningar.

Detta ihop med en långsiktig plan där vi investerat i utrustning till bilarna för att på ett säkert sätt för både förare och personal ska kunna hantera en eventuell situation med en modern elektrisk tävlingsbil.

Det känns otroligt kul och väldigt utvecklande för klubben att få detta förtroende av STCC organisationen.

Anders Bohman
Ordförande
Hyllinge MS