Racingutskottet

Förarmöte. Foto: Östen Carlsson

Inbjuder alla racingintresserade till

Öppet Brarinstormingforum i Racingens tecken

lördagen den 17 november 2018
tid 13,00-17,00

Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda

Bl.a. på agendan:
Vision 2020 >framtid
Rekrytering – återväxt
Tävlingsklasser

Anmälan till styrelsen@hyllingems.se senast fredag 9 november.

Arkiv 2018