HMS News

Inbjudan funktionärskurs

Södra Bilsportförbundet inbjuder funktionärer med lägst C-licens till en
endags steg 2-3 kurs (bil) på Ring Knutstorp lördag 6 april i samband med
racingskolan (förarlicenskurs), för tekniker, domare och tävlingsledare
(det heter så fast det gäller alla funktionärer utom för tekniker som har
egen kurs). Kursen berättigar till uppklassning från C- till B-licens och
B- till A-licens.

Anmälan till Lennart Nilsson 042-519 94 lennart.nilsson@soedrabf.se
snarast möjligt.

Mer info ges av C-G. Elofsson tel. 040-461557
claes.elofsson@telia.com.