HMS News

HMS-bladet

Ett stort tack till vår webmaster Micke, som när varken valberedning eller styrelse lyckades hitta någon redaktör, själv satte ihop det första numret. Och likaså ett tack till Viveka i Lödde och Kerstin i Eslöv som klistrat etiketter hela eftermiddagen.

/ Bengt Johansson benke.original@telia.com