Arkivsida

Program Speedway 1951-04-08

Ärade publik!

Hyllinge Motorsällskap, (H.M.S.), hälsar idag sin publik välkommen till Hyllinge Idrottsplats. H M. S. som till hösten fyller 3 år har idag sin första tävling. Detta bör nog räknas som en milstolpe i Nordvästra Skånes motorhistoria, eftersom det är den första rundbanetävlingen, efter omkr. 15 års uppehåll, som gått av stapeln i detta hörn av provinsen.

På denna bana kördes några rundbanetävlingar redan i början av 30-talet, den sista 1932. Till minne av nämnda fartfester har vi i dag lyckats engagera 3 av de då deltagande fartmatadorerna att som inledning på denna vår invigningstävling köra ett defileringsheat. Speedway, som denna gren av motorsport numera kallas, har för varje år alllmera blivit en publiksport, främst beroende på att man hela tiden kan se de stybbsprutande matadorernas kamp sida vid sida. Det är som bekant spänning publiken vill ha. Motorsporten är nog den sport som allra mest griper sin publik. Den är vidare den sport som skapar den bästa kamratanda utövarna emellan.

Till vår ärade publik vill vi redan från början ha sagt ifrån att vårt främsta mål är och skall förbli, att våra tävlingar äro ämnade att få fram så god sport som möjligt. Och våra förare kommer att som alltid visa god sportsmannaanda och sunda förareegenskaper.

Vi tackar på förhand vår publik för att den förstått skänka en ädel och renhårig sport sitt stöd och intresse.

Hyllinge Motorsällskap

Utdrag ur tävlingsbestämmelserna.

Stående start tillämpas.
Vid starten köra förarna upp mot startgrinden i respektive inbördes ordning. Efter det signal kallat förarna till start får denna ej fördröjas med mer än högst 2 min. Tävlingen omfattar 20 heat. Varje heat köres 4 varv.

Poängberäkning sker enligt följande:
l:a plats 3 poäng
2:a plats 2 poäng
3:e plats 1 poäng
4:e plats 0 poäng
Om heatet ej fullföljes utdelas ingen poäng.

Tid noteras endast för segraren i varje heat och är ej avgörande för tävlingen.

Tävlingsdomaren skall omedelbart utesluta den förare, som enligt hans åsikt gör sig skyldig till regelvidrig, ojust eller farlig körning.

Denna tävling hålles i full överensstämmelse med F.I.M:s Internationella Tävlingsreglemente och SVEMO:s Nationella Tävlingsreglemente. Tävlingsarrangemangen äro vederbörligen granskade av SVEMO med tillståndsbevis nr. H J 1 – 1951.

Banans längd 390 m. bredd 10 m.

Funktionärer:

Svemos domare: Gunnar Engborg
Tävlingsledare: Allan Persson
Bitr.: Stig Silver
Tävlingssekr.: Henry Carlsson
Chef för tidtagningen: Albert Bjarnebo
Depåchef: Herman Wall
Vaktchef: Åke Norell
Startassistent: Hans Hansson
Banchef: Gunnar Nilsson
Ekonomichef: Gunnar Kristoffersson
Chef för biljettkontrollen: Henning Svensson
Speaker: Tore Wesström
Besiktningsmän: Sture Hansson, Hans Hansson
Läkare: Edmond Lindholm
Sjukvård: Röda Korset. Chef Gustav Svennson

Deltagarelista:

1. Allan Ljungstrand, Linköpings M S
2. Torsten Karlsson, Linköpings M S
3. Ewert Andersson, Vetlanda M S
4. Roland Karlsson, Vetlanda M S
5. Rune Pettersson, Växjö M S
6. Bengt Nilsson, Växjö M S
7. Tage Johansson, Vimmerby M S
8. Härold Adolpsson, Vimmerby M S
9. Sture Persson, Hyllinge M S
10. Bror Stenström, Hyllinge M S
11. Allan Nilsson, Hyllinge M S
12. Ingvar Andersson, Hyllinge M S
14. Carl Thernström, Hyllinge M S
15. Curt Alm, Hyllinge M S
16. Bror Book, Hyllinge M S
17. Sture Book, Hyllinge M S
18. Percy Svensson, reserv, Hyllinge M S
19. Hasse Dahlström, reserv, Hyllinge M S

JUNIORER
Nils-Erik Persson, Hyllinge M S
Kjell Fransson, Tändstiftet Malmö
Sture Nilsson S M K Malmö

Evenemang: 1951-04-08 Speedway

Arkiv 1951