HMS News

Ronnie Peterson på Knutstorp

Allt information, material, bilder, historier om Ronnie Peterson på Ring Knutstorp efterlyses!Örebro Läns Museum’s sommarutställning (14/6-21/9) kommer att handla om Ronnie Peterson. Muséet har kontaktat Hyllinge MS och bett oss bidra med information kring Ronnies framträdande på Ring Knutstorp (framför allt på Newsracen).

Ronnie besökte oss redan på 60-talet, men mest uppmärksammat var väl Newsracen 1973, 1974 och 1978. Tyvärr har vi inget material i Hyllinge MS arkiv om Ronnie Peterson’s Knutstorps-besök.

Allt material är av intresse. Det kan vara bilder, berättade historier, resultat från tävlingarna etc. Inget är för smått, inget är för trivialt.

Kontakta Mikael Persson, webmaster@hyllingems.se, som samlar ihop och vidarebefodrar materialet.
(Bild: 31)