HMS News

Extra träningstilllfälle 27/4

Till samtliga A- och B-förare i Hyllinge MS!Söndagen den 27 april kommer vi att ha uppkörning för nya
roadracingåkare.

Vi kan i samband med detta ge A- och B-förare med LICENS I
HYLLINGE MS möjlighet till en del extra träning.

Se bifogat tidsschema, observera att detta kan komma att ändras, (för-
hoppningsvis då till mer träningstid.)

Tyvärr kan vi inte bereda amatöråkarna någon träning denna dag.

Hyllinge MS

/ Eva Gödke