HMS News

Info MC 24/5

Då var startlistorna klara (frånsett några små kompletteringar) för klubbracet den 24 maj.

Eftersom det har anmält sig 27 st i amatör och 14 i A+B kommer vi inte att dela på
någon klass.

Utan kör enligt nedan:

KOM I GOD TID, CA KL. 08.00.

Fri träning:
Kl. 09.00-09.20 Lic A+B
Kl. 09.30-09.50 Amatör

Tidssträning:
Kl. 10.00-10.20 Lic A+B
Kl. 10.30-10.50 Amatör

Tävling:
Kl. 11.00 Lic A+B 12 varv
Kl. 11.30 Amatör 10 varv

Kl. 12.10 Prisutdelning

När du kommer till banan skall du anmälda dig i vita tornet, betala anmälningsavgiften på 400 kr, klistra på ev. startsiffror, sätta fast transponder och sist men inte minst, besiktiga din cykel.

OBS! Vi kommer att ha siffror till dig som inte har siffror eller där vi satt startnummret eller ändrat det.

EFTERANMÄLNINGAR KOMMER INTE ATT TAS EMOT!

Hyllinge MS
/ Eva Gödke

(Bild: 1591)