HMS News

Anmälan banfunktionärer

Nu dra det ihop sig till stortävlingar på Knutstorp och inför dom måste vi ha flaggfunktionärer.Chefsfunktonärsmöte den 8/7 Kl. 19.00

Alla posteringschefer skall då vara på plats på Knutstorp, för avstämning inför årets första STCC-tävling.

MGCC svenskt sportvagnsmeeting den 11-13/7

Jag vill ha in era anmälningar senast 6/7!

Testdag S60 den 16/7

En liten ersättning utgår denna dag. ca 15 st behövs på posteringarna.

Jag vill ha in era anmälningar senast 6/7!

STCC Öresunds Grand Prix den 18-20/7

Jättemånga funktionärer behövs.
Jag vill ha in era anmälningar senast 6/7!

Anmälning till

Jörgen Olsson

Hem tel, 0435-200 76

Mobil, 0702-61 09 21

Arb, 0435-264 53

E-post, banchef@hyllingems.se

(Bild: 393)