HMS News

Fler bilder från Newsracet

Ytterligare ett 50-tal bilder från Newsracet i Hyllinge MS arkiv/fotoalbum.Stort tack till alla, ingen nämnd – ingen glömd, som så generöst har bidragit med bilder från Kvällspostens Newsrace.

/ Webmaster

(Evenemang: 2003-08-29–2003-08-31 Kvällspostens Newsrace)
(Bild: 2146)