HMS News

Våran dagliga bön

Insänt av Tobias Augustsson.Effekten vår, som i blocket äro.
Helgat varde ditt vrid.
Tillkomme mitt fordon.
Ske din hastighet såsom på vägen
så ock på strippen.
Vårt dagliga mek giv oss idag,
och förlåt oss våra böter,
såsom ock vi förlåta dem som oss snabbare äro,
och inled oss icke i fartkontroller
utan fräls oss ifrån laser.
Ty vridet är ditt
och kraftutvecklingen och hastigheten
I evighet.
Amen

Webmaster’s kommentar:
Det här måste var Tobias hemlighet, som gör att han ligger i topp i SSK Formel Ford 1600. Hjälps vi alla åt och drar denna innan vi går och lägger oss, då tar Tobbe garanterat hem mästerskapet!