HMS News

Inbjudan Bio!

MGCC Proudly Presents

Grand Prix

Starring : James Garner 1964

Visas på Bio Grand i Ljungbyhed torsdagen 13 november i MGCC regi.

Tidsenlig korv och Pucko serveras i Torgkiosken på torget från klockan 18.00.

Filmen börjar 18.45

Kvällen är i första hand ett tack till alla som jobbat, sponsrat eller på annat sätt stöttat Svenskt Sportvagnsmeeting och därför är allt gratis
-övriga betalar en hundralapp.

VIKTIGT: anmälan på info@mgcc.nu eller Schildts 042-66 770 och är obligatorisk eftersom deltagarantalet är begränsat. SENAST 10 november!