HMS News

Medlemskort vid tävling

Från några håll har osäkerhet uttryckts vad gäller uppvisande av medlemskort vid tävling. Följande gäller:RA 4.4.5 Rutiner vid tävling
Tävlande ska alltid uppvisa giltig licens samt medlemskort, för den klubb licensen är utfärdad, före varje tävling. När körkort krävs ska även detta uppvisas.

Vid tävling ska följande kontrolleras av arrangören:

Licenstyp och klubbtillhörigheten på licensen ska vara lika med den i anmälan.

Uppgifter från Claes E. insatt av Kaj.