HMS News

Funktionärs och förarförsäkring.

Har alla funktionärer och förare klart för sig vilket försäkringsskyd man har genom licensen?Vi bör alla läsa genom detta matrialet, så att man i förväg vet vad som gäller om olyckan skulle vara framme. Detta gäller både funktionärer och förare. I detta matrial finns även möjlighet till en tilläggsförsäkring där vi har ett högre skygg.
(Bild: 2385)

(Bifogad fil: 209 Bilsportsförsäkring.pdf.pdf Försäkringsskydd för förare och funktionärer)