HMS News

Styrelseprotokoll 2004-05-25

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2004-05-25

Närvarande: Kaj Bornebusch, Mona-Lisa Stålbrand, Jörgen Olsson, Thomas Olsson,
Bruno Friberg, Per-Henrik Ekholm

Anmält förhinder: Bo Bergqvist, Magnus Lörd, Jörgen Prahl.

Inbjudna närvarande: Sven Olefeldt

Inbjudna anmält förhinder: Lennart Hoffert

Mötet förklarades öppnat och samtliga hälsades välkomna av Kaj Bornebusch.

§1. Till mötessekreterare utsågs Mona-Lisa Stålbrand

§2 Mötet godkände dagordningen

§3 Uppläsning av föregående protokoll med följande kommentarer
Bruno fick i uppdrag att kontrollera med Eva Gödke om ansökningar
Till SVEMO för 2005
Ambulans har överskridit budget med 6 000 kr. Styrelsen godkänner detta
då andra klubbar tillkommit som bokat ambulans från HMS under 2004.
Nya brandsläckare inköpta.
Ambulans, regnr CPB 944 såld.

§4 Jörgen Prahl har erbjudit sig att fotografera styrelsen med motprestation att
få en länk till hemsida.
Styrelsen mottar tacksamt Jörgen Prahls förslag. Hedersordförande Valter
Nilsson inbjuden att vara med vid fotografering nästa styrelsemöte

§5 Hoffert forskar vidare angående fordringar från Banbolaget.
Faktura sänt till Banbolaget för användning av klubbens kopiator.

§6 Ingen redovisning inkommen från STCC.
När redovisningen inkommer kallas tävlingsledare till möte.

§7 Alla fakturor ska först skickas till Mona-Lisa. Inga skall gå direkt till Lennart
Hoffert.

§8 Styrelsen beslöt att Thomas Olsson beställer 5 overaller till funktionärer

§9 Eva Bornebusch erbjuder 30% på träningskort till sina gym Träningsakademin i
Helsingborg och Ängelholm. www.traningsakademin.se visa upp ditt HMS
medlemskort.

§10 Thomas Olsson har kontrollerat med Volvo Göteborg och Peugeot i Helsingborg
ingen av dom var intresserade av att låna ut gratis. Thomas föreslår att vi behåller dom vi har, då Saab ställer upp med service mot att dom får ha dekaler
på bilarna. Bilarna står inlåsta i larmat garage.
Styrelsen beslutade att så länge kostnaden inte höjs fortsätter vi hyra Saabarna.

§11 Thomas Olsson fick i uppdrag att kontrollera fribiljetter och hur detta fungerar.
Vi ger Bengt i uppdrag att kontroller med Hoffert hur stora kostnaderna
är för biljetterna och om det kontrolleras hur många vi betalar för.

§12 Kaj ska ta kontakt med Sven Olefeldt och be honom kontrollera om vi
kan få en billigare elleverantör

§13 Körda tävlingar är långlopp och klubbtävling.
Vi har fått mycket beröm av STCC för den fina och välorganiserade
premiären som var här på Ring Knutstorp.
Styrelsen är nöjd med genomförandet av tävlingarna och vi är stolta över dom funktionärer och tävlingsledare vi har.

§14 Styrelsen ger Anders Gustavsson i uppdrag att ta in offert angående reparation och eventuellt inköp av nya transpondrar.

§15 Göra reklam på hemsidan om uthyrning av brand, ambulans och tidtagning

§16 Thomas O påtalade att det finns för lite overaller vid dom stora tävlingarna.
Klubben kan få köpa 10 brandställ á 600 kr från räddningstjänsten.
Styrelsen beslutade godkänna inköp av 5 st brandställ

§17 Claes håller på att ta fram plakett för lång och trogen tjänst i klubben enligt protokoll (030114) från förra styrelsen.
Då klubben firade 55 år förra året beslutar styrelsen att dela ut förtjänstplakat
vid årsmötet 2004. Claes ska komma in med förslag om vem som ska få plakat.
Förslag skall vara inkommet i november 2004.

§18 Kaj ska kontrollera klubbemblem och skyltar med Erik Holmqvist

§19 Kaj ska försöka få kontakt med Vincent Lundström angående ungdomsverksamheten och förhöra sig om han vill vara kontaktman med andra kartingklubbar.

§20 Tomas O kontaktar Claes och förhör sig om han kan se på tilläggsförsäkring att kunna erbjuda till dom funktionärer som när intresserade att betala denna själv.

§21 Jörgen O fortsätter jobba med startpaket för nya medlemmar. Detta skall innehålla Marshallen, 1 HMS dekal, medlemskort och senaste klubbladen

§22 Styrelsen beslutade att Sven Olefeldt får i uppdrag att köpa in aircondition från Veno och Roos. 75.000.-kr anslås. SvenO kontaktar Lasse Svensson angående synpunkter

§23 Klubbträff med genomgång av hemsidan till hösten när Mikael Persson är klar med medlemssidan.
Per-Henrik kontaktar Mikael P angående detta.

§24 Bruno skall höra med AD-center angående priser på jackor, t-shirt och kepsar med klubbens reklam.

§25 Nästa styrelsemöte bestämdes till den 22 juni 2004 klockan 18 på R K

§26 Bärbar dator finns hos Mona-Lisa, om behov finns att låna denna kontaktar ni henne.

Mötet förklarades för slut.

Vid protokollet Justeras

Mona-Lisa Stålbrand Kaj Bornebusch