HMS News

Ny aircond i Tidtagningstornet

Ny aircond i Tornet.
Styrelsen har fattat beslut att installera en ny aircondition anläggning i Tornet. Den är nu installerad. Bakgrunden till beslutet är att sedan flera år är den tidigare anläggningen förbjuden enligt miljölagen att använda. Det är till och med förbjudet att inneha gasen som den drevs med. För att undvika dryga böter för miljöbrott beslutade därför styrelsen att så snart man fick kännedom om förhållandena att ta denna för oss stora investering på ca 75.000.- kr. Upphandling och installation har lets av Sven Olefeldt och Lasse Svensson har även medverkat.
Genomgång av handhavandet kommer att ske. Om du är intresserad av att deltaga i denna genomgång anmäl detta till MonaLisa sekreterare@hyllingems.se så blir du kallad när vi bestämt dag och tid.
mvh
Kaj