HMS News

Dagordning klubbmöte 2004-10-07

Kom och delta i viktiga beslut för klubbens framtid.
Och ät Bosses härliga gulasch soppa. Kl 19.00 börjar vi på RK.Dagordning klubbmöte på RK 2004-10-07, (torsdag) kl 19.00

1. Mötet öppnas
2. Val protokollförare
3. Information från styrelsen
4. Nya överenskommelser med banbolaget (AB Motorbanan Ring Knutstorp)
5. Kompletteringsval 1 revisor
6. Kompletteringsval 1 person till valberedningen
7. Fastighetsfrågor
8. Körda tävlingar
9. Preliminärt tävlingsprogram 2005
10. Ekonomisk information
11. Förtjänstplaketter – om kommande utdelning
12. Jubileums fest
13. Medlemsträffar
14. Funktionärsfest
15. Såld brandbil
16. HMS webbsida synpunkter
17. Klubblad synpunkter
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas