HMS News

Styrelseprotokoll 2004-10-26

Protokoll fört vid Hyllinge motorsällskaps styrelsemöte 041026.
Närvarande: Valter Nilsson, Jörgen Olsson, Kaj Bornebusch, Bosse Bergquist, Lennart Hoffert, Jörgen Prahl, Bruno Friberg, Pierre Persson samt Tomas Olsson.

§1 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2 Till protokollförare utsågs Tomas Olsson.

§3 Protokoll för styrelsemöte 040928 lästes och godkändes.

§4 Pierre informerade om läget i valberedningen, Pierre kommer att hjälpa styrelsen med att locka funktionärer till klubben.

§5 Martin Cruse, Marcus Liljekvist stannar som tävlingsledare för STCC 2005. Christer Löfgren och Mikael Karlstedt tillfrågas inför 2005. Claes-Göran Elofsson och Thomas Lindsjö har avsagt sig uppdraget.

§6 Årsmötet kommer att hållas 050217 på Mat & Dryck i Löddeköpinge. Kallelse genom klubblad skickas 050110.

§7 Funktionärsval kommer att göras vid årsmötet.

§8 Lennart Hoffert informerade om de ekonomiska läget för klubben.

§9 Kaj informerade om mötet med MRK där Kaj, Tomas, Lennart och Lasse Svensson var närvarande. Bilaga 1 och 2. Styrelsen godkände bägge avtalen.

§10 Möte för att utse de som ska ha förtjänstplaketter kommer att hållas 041102.

§11 Mona-Lisa skickar personlig inbjudan till jubileumsfesten.

§12 Anmälan till Slottracing 041110 sker till Sven Olefeldt.

§13 Nästa styrelsemöte kommer att hållas 041123, då även budgetansvariga kallas.

§14 Budgetförslag för 2005 lämnas till Lennart Hoffert senast 041220, Dessa presenteras för styrelsen 050113. Budgeten spikas 050127.

§15 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Mötesordförande

Tomas Olsson Kaj Bornebusch