HMS News

Minikalender lucka ett

Grann gran som grannen bar hem…

Får väl erkänna att undertecknad också installerade en sådan

i helgen som gick. Nu något tillbakalutad är det skönt att plocka

fram några minnen från året som gick.

HMS presenterar här en unik världssensation, årets minikalender

”styrelsen minns”.

Som gammal i den nya styrelsen började det nya arbetsåret med att lära

känna Per-Henrik, Magnus och Mona-Lisa.

Bo, Bruno, Jörgen, Tomas och Kaj var redan gamla bekanta sedan låg tid
tillbaka. Teamet formade sig snabbt och var redan inne i den ”andra kurvan”

när det första mötet var över.

I dag kan jag konstatera att jag med glädje ställer upp för omval till
ledamotsposten.

Glädje är också att vi tillsammans är mer än åttahundra medlemmar

i denna femtiosexåriga klubb. Härmed förklarar vi den första

”luckan för öppnad”.

Styrelseledamot

Jörgen Prahl