HMS News

HMS övar med räddningstjänsten

HMS-Rescue och ambulanssektioner övade tillsammans med räddningstjänsten i BjuvHMS rescue och ambulans sektioner hade glädjen att samöva med räddningstjänsten i Bjuv. Tomas Olsson, Bengt ”Beppo” Niemelä, Magnus Berg och Cristian Carlström från HMS Rescue agerade skademarkörer och fick se det från de skadades sida, vilket var mycket lärorikt. Det är mycket viktigt att veta hur det känns att sitta som skadad, och ta lärdom av detta när vi arbetar med rescuearbete. Mikael Karlsson, Madelene Knudsen, Martin Didriksson och Markus Sjöstrand från HMS ambulanssektion stod för sjukvårdsbiten. Det var en bra övning även för dessa, då det inte blir många tillfälle att öva under så realistiska former.
HMS Rescue och ambulans skickar ett stort tack till Räddningstjänsten i Bjuv och hoppas på fler tillfälle där vi kan hjälpa varandra.

(Bild: 3148)