HMS News

Besök Idrottsmuseet i Helsingborg

Hyllinge MS är medlem i Idrottsmuseet och det betyder att Du gratis kan besöka det så ofta du vill.För mer detaljer om Idrottsmuseet se: www.idrottsmuseum.org
Alla som är medlemmar kan mot uppvisande av sitt medlemskort gratis besöka detta fina idrottsmuseum. Genom att vi är medlemmar stöder vi även museet som gör ett fantastiskt arbete. Tidigare i år fanns en stor utställning om vår medlem och Formel 1 förare Gunnar Nilsson.
Vi kan även hålla möten kostnadsfritt i de fina lokalerna. Om det sker på kvällstid är enda kravet att det skall vara minst 10 personer som har möte.
Glad Sommar
Kaj