HMS News

Berömvärd räddningsinsats

Hyllinge MS ambulans, räddnings och sjukvårdsteam gjorde en enorm insats vid olyckan i Rally Österlen.
Först vill jag till alla drabbade, anhöriga, familjer och vänner framföra mitt och hela Hyllinge MS djupa deltagande i den stora sorg som drabbat alla inblandade.

Till Hyllinge MS räddningsteam som bevakade den aktuella sträckan vill jag framföra ett enormt tack för den stora skicklighet och professionella hantering som ni visade. De stora svårigheter som fanns bland annat genom chockad publik – många familj och anhöriga till drabbade – gjorde räddningsarbetet extremt svårt.

Tack till er för att ni rekommenderat inköp av kompletterande utrustning, vilket gjorde att ni var väl rustade och hade allting som erfordrades.

Även ett tack till dig som med ditt jobb som funktionär och medlem i Hyllinge MS bidragit till att vi haft ekonomi att kunna inhandla all utrustning och agera fullt ut på absolut högsta säkerhetsnivå.

Kaj Bornebusch
ordförande