HMS News

Styrelseprotokoll 2005-08-09

Protokoll för vid styrelsemöte 2005-08-09 på Ring Knutstorp.

Närvarande: Bo Bergqvist, Per-Henrik Ekholm, Walter Nilsson, Kaj Bornebuch, Lennart Hoffert, Åsa Larsson, Bruno Friberg, Anders Gustavsson, Mikael Sundgren samt Tomas Olsson

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§3 Eva Informerar ang. Tv sändning vid SM i roadracing, Klubben avsätter 40000:-exkl moms för ändamålet. Micke och Äsa ordnar texter till annonsering inför densamma. Kaj annonsering i Lokalbladen i Skåne med 20.- kr kupong. Bruno och Eva Fixar elen.

§3b Det diskuterades en eventuell heldag för mc 2006 där licensuppkörning ska vara med på programmet. Önskemål är en helgdag i april, möjligheten kollas upp. Eva önskar att inte stå för diskussionen med RKAB om dagar 2006.

§3c RR Fyn önskar att komma tillbaka 21-23 april 2006, de önskar liknande samarbete som 2005. Erbjuds samma villkor som i år.

§4 Frågan om bestraffningar vid träningar diskuterades utan vidare åtgärd.

§5 Lennart föredrog ekonomin, Den visar en fortsatt positiv trend.

§5b Styrelsen tillstyrker inköp av en ”lifepack 12” till ambulanssektionen.
Mikael Karlsson ska inför 2006 marknadsföra ambulanssektionen genom utskick till samtliga klubbar inom Södra Bilsportsförbundet. Mikael kommer att ingå i vidare diskussion ang. att HMS ska stå för sjukvården på Sturup Raceway.

§6 Kaj föredrog domar rapporten från STCC, denna var till största del positiv.

§7 Vid träningen på Sturup startade 63 ekipage, det var inte informerat att banan inte är godkänd för formel, miss av oss.

§8 Till ERF på sturup 13/8 är till dags datum 36 anmälda team. Det kommer inte att finnas tillgång till läktare. Det är inte klart med bärgning, Anders G jobbar på detta.

§9 Bosse och Bruno fixar käk inför minimässan.

§10 Det har kommit en förfrågan från BMW cup om rabatterat pris på hyra av tornet, styrelsen anser att gällande prislista ska gälla för alla.

§11 Senaste klubbmötet med go-cart körning på Sturup var populärt, mycket bra uppslutning trots det tråkiga vädret. Bruno kollar alternativ för nästa klubbmöte. Ett förslag Flygmuseet på f.d. F10 Ängelholm.

§12 Marcus kommer att ordna funktionärsfest på Svalövs Hotel den 29/10.
Marcus har samma summa per person som 2005 att använda sig av.

§13 Nästa styrelsemöte äger rum den 6/9 kl 18,00 på Ring Knutstorp

§14 Kaj tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande

Tomas Olsson Kaj Bornebuch