HMS News

HMS godkänner E85 vid sprintrace

HMS rescueteam har nu utrustning i en av sina fordon, för att kunna släcka brand i E85.HMS-Rescueteam har utrustat sin International med skumvätska som klarar kraven för att släcka E85. Därför beslutar styrelsen i HMS att förbudet mot bränsle med inblandning av mer än 25% etanol tills vidare gäller enbart långlopp. Förbudet vid långlopp kvarstår, då endast ett av våra fordon har denna utrustning. Vid långlopp finns det så stora mängder bränsle i tanknings fållan, att denna utrustning måste finnas där. Det går inte att i dagsläget hålla beredskap både i tankfållan och på banan, därför kvarstår förbudet vid långlopp. Vid sprintrace kommer IHn att skickast ut vid alla typer av brand i bil märkt för E85. Naturligtvis jobbar HMS vidare för att försöka lösa problemet även vid långlopp.
(Bild: 362)