HMS News

Styrelseprotokoll 2005-10-06

Ordinarie STYRELSEMÖTE 2005-10-04

Närvarande: Kaj Bornebusch, Åsa Larsson, Bruno Friberg, Bo Bergqvist, Jörgen Prahl, Anders Gustavsson, Tomas Olsson, Lennart Hoffert, Per Henrik Ekholm, Magnus Lörd samt hedersordförande Valter Nilsson.

Anmält förhinder: Mikael Sundgren, Jörgen Olsson.

Inbjudna ej närvarande: Pierre Persson.

Inbjudna anmält förhinder: Madeleine Knudsen.

§1. Kaj hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Magnus Lörd utsågs till protokollförare.

§3. Föregående protokoll hade lästs av samtliga och godkändes och lades till handlingarna.

§4. Valberedningen är inbjuden till mötet men är inte närvarande. Valberedningen är ej fullständig och frågan tas upp på kommande klubbmöte.

§5. Ekonomiredovisningen är ej klar.
M Karlsson har gjort en förfrågan hos Securitas ang. hantering av kontanter.
Styrelsen beslutade om att Hoffert administrerar med fakturering i efterhand. Tomas kontaktar M Karlsson och A Ek.

Hoffert gör budgeten i en Excel fil och mejlar denna till styrelsen och berörda inför budgetmötet den 8/11-05.

Östen ges fullmakt att inhandla priser för KM/DM samt om renovering i anmälningssekretariatet.

Jörgen O ges fullmakt att renovera bärgningssläpet.

Kaj informerade om en Marshalls found som finns i England. Denna fungerar som att aktiva i samband med anmälningsavgiften skänker en summa som uteslutande går till funktionärer. Kaj forskar vidare i ärendet.

§6. Ärendet med f.d. sekreterare/Sparbanken Finn är överlämnat till inkasso. Totalsumman som indrives med ränta och andra avgifter är 30078kr.

Hoffert kontrollerar med försäkringsbolaget om någon försäkring täcker denna skada.

§7. Kaj informerade om skiljaktigheter i ERF inför kommande säsong.
Kaj och Anders åker på ett möte med arrangörerna den 13/10-05 på Falkenberg.
Styrelsen ger Kaj och Anders fullmakt att föra förhandlingarna och träffa bindande avtal.

§8. Inget nytt om E85 bränslet. IH:n är utrustad med speciellt släckmedel.

§9. Förfrågningar om tävlingsanmälan via nätet.
Styrelsen beslutar att detta skall bli möjligt vid tävlingar i HMS regi. Mikael Persson informeras.

§10. Gällande funktionärsförsäkring reglerar ej för sveda och värk.
HMS äger inte frågan själv utan SBF. Enligt Tomas har Elofsson kontakt med SBF. HMS skall se över sitt eget skydd.

§11. Det är 18 anmälda till klubbmötet på järnvägsmuseet i Ängelholm den 6/10-05.
Frågan om den ofullständiga valberedningen skall tas upp.

§12. Körda tävlingar.
17-18/9-05, ERF mc resp. bil. Lördagen med mc bjöd på ett fint väder och ca 30 startande. Inga intermezzo.
Söndagen med bil bjöd på mycket regn och ett nytt rekord i antalet safetycar varv, 31 startande.

1-2/10-05, klubbtävling, 30 mc i 3 klasser, 35 bil i 2 klasser.

§13. Kommande tävlingar blir final i ERF mc 15/10-05 samt KM/DM bil/mc den 16/10-05 sedan är tävlingssäsongen över.

§14. Den 22/10-05 anordnar Knutstorps MK en supermotard provtävling på Knutstorp. HMS är inte tillfrågade.

§15. Årsmötet 2005 bestämdes till den 2/3-06, kl 19.00. Bruno kollar med Löddeköpinge om plats. Jörgen Prahl tar fram ev. föreläsare och Bruno kollar med blommor osv.

§16. Nästa klubbmöte (luciamöte) bestämdes till den 8/12-05. Åsa kollar med ev. föreläsare.

§17. Nästa klubblad skall postas innan den 15/11-05 och skall innehålla kallelse till årsmötet.

§18. Åsa har kontrollerat med ev. byte av startskyltar.
Styrelsen beslöt att behålla de gamla med vissa justeringar.

§19. Inkommen post.
Medlemskort från Idrottsmuseet i Helsingborg där HMS medlemmar har fritt inträde.
Tackkort från Kerstin Krusefeldt för uppvaktning.
§20. För media.
Grattis till Rikard Bengtssons SM titel i Radical.
Grattis till team ATM för slutsegern i ERF.
Info om årsmötes datum.
Info om nästa klubbmöte den 8/12-05.
Anders skriver om KM bil medan Sundgren skriver om KM mc.

§21. Nästa styrelsemöte blir den 8/11-05, kl 18.00 på Knutstorp i samband med budgetmötet.

§22. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Magnus Lörd Kaj Bornebusch.