HMS News

Kanslist sökes

Klubbens verksamhet är nu så omfattande att brainstorming mötet förordade anställning av kanslist.Vi söker därför nu en kanslist. Arbetet kan vara mycket flexibelt. Arbetsplats kan vara både från bostaden och på Ring Knutstorp. Säsongsmässigt gärna kortare arbetstid på vintern och längre under tävlingssäsong. Viss arbetstid på lördagar/söndagar och kvällar. Tjänsten kan vara från 25 % och uppåt.

Motorintresse är en stor fördel annars är det stor öppenhet. Naturligtvis är det en fördel om vi kan erhålla bidrag. Vi vill dock inte ha en kortsiktig lösning.

Hör av dig till någon i styrelsen eller till mig kaj.bornebusch@ifho.nu eller 042-120100 (dagtid) om du skulle vara intresserad eller har något förslag.

Mvh
Kaj