HMS News

Valberedningens förslag till årsmötet

Nedan kan ni klicka fram valberedningens förslag till årsmötet.Valberedningens förslag har reviderats. Välj dokumentet som har kommentaren Valberedningen förslag reviderad.
(Bifogad fil: 312 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2006-rev.doc.doc Valberedningens förslag reviderad)