HMS News

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar inför årsmötet 2006.Årsmöteshandlingarna saknar, resultat- och balansräkning, budget och revisorernas berättelse. Dessa dokument finns med i det upptryckta dokumentet som finns på årsmötet.

(Bifogad fil: 313 Årsmöte2006_Handlingar.doc.doc )