HMS News

MGCC önskar hjälp på Sportvagnsmeeting 7 – 9 juli

MGCC behöver lite hjälp med flaggfunktionärer på Sportvagnsmeeting 7 – 9 juli.De behöver hjälp med ca. 8 – 10 flaggfunktionärer alla 3 dagarna kl. 09.00 – 17.00. Samling kl. 08.00 vid tornet efter anmälan i anmälningssekretariatet. Intresserade kontakta mig på epost angus@ektv.nu eller på mobil 0708-38 32 40.

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare

(Bild: 151)