HMS News

Funktionärer till RR Fyn 15/16/17 September

Vi är arrangör åt RR FYN i Danska Mästerskapen i RR på Ring Knutstorp 15/16/17 September. Vi har redan fått betalt i förskott för vår insatts och vi måste visa alla att vi kan göra en bra RR tävling. Vi skall bemanna Racekontroll, Posteringarna, Bärgning, ambulans och sjukvård mm. Danskarna har egen tävlingsledare och tar hand om anmälningar och tidtagning.
Du som har minsta chans hoppas att du kan ställa upp för klubben och medverka till att vi genomför en fin tävling och till att klubben får ett förnämligt tillskott i kassan.
Anmäl din möjligheter till Kanslisten Anders Gustavsson omgående på telefon: 0708-383240.
Frukost serveras alla dagarna klockan 07.30.
Kaj
ordf.