HMS News

Ungdomsverksamhet i Södra

Nedanstående mejl har kommit.

11 november 2006

Hej alla klubbar!

Vi är tre ungdomar, Emelie Nilsson, Tobias och Daniel Wikström som har tagit oss an att starta en ungdomsverksamhet i Södra BF.

Vi vill smygstarta lite och kollar oss omkring innan vi drar igång med något stort projekt.

· Vi vill börja med att lära känna lite fler ungdomar i Södra och på så vis få ett större kontaktnät.
· Vi vill nå ut till så många ungdomar som möjligt och fånga deras intresse för bilsport.
· Vi vill hjälpa och stötta, men även få med ungdomarna i klubbarna för att rädda framtiden inom bilsporten.

Därför vill vi att ni i klubbarna eller du som först får detta mailet att ni/du tar i kontakt med era ungdomar så att vi sedan kan få kontakt med dem.

Vi gärna att ni skickar ett mail med era ungdomars (eller de ungdomar ni känner som ni vet är intresserades) namn, mail eller telefonnummer till oss för att vi ska kunna höra av oss till dem och berätta vilka vi är. För att vi ska kunna lyckas vill vi gärna att vi hjälps åt.

Ungdomarna är faktiskt framtiden!

Titta på www.soedrabf.se och läs mer om ungdomsforumet i samband med Konferens Syd 2007.

Med vänliga hälsningar:

Emelie, Tobias och Daniel.
Mail: emlan_nilsson@hotmail.com
(Mailadressen står även på Södras hemsida)