HMS News

Konferens Syd i Lund 20-21 januari 2007

Södra Bilsportförbundet inbjuder till bilsportkonferens i samtliga bilsportgrenar på Star Hotell 20-21 januari 2007SÖDRA BILSPORTFÖRBUNDET

Program

Lördag:
Konferensstart i aulan kl 10.00 med allmän bilsportinformation,
därefter blir det prisutdelning för DM-serier och Cuper i distriktet.
Efter lunch blir det gruppvis genomgång i respektive sportgren med SGA och
utskottsrepresentanter.

Söndag:
Det blir rena sportgrensfrågor tillsammans med SGA och utskottsrepresentanter.
I samtliga sportgrenar behandlas aktuella och nytillkomna regler, utbyte över
gränserna samt framtidsvisioner.

Anmälan:
Gör anmälan omgående, dock senast den 23 december till undertecknad eller direkt till Södra BF på hemsidan http://www.soedrabf.se/.

Deltagarlista och utförligt program skickas ut till samtliga deltagare under vecka 3.

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare
angus@ektv.nu
0708-28 32 40