HMS News

Påminnelse om Konferens Syd och Ungdomsforum

Påminnelse om anmälan till Konferens Syd eller Ungdomsforum på Star Hotel i Lund 20 – 21 januari 2007.Det finns fortfarande plats kvar för anmälan till Konferens Syd eller Ungdomsforumet.

Klubben påminner alla som anmält sig till Konferens Syd eller Ungdomsforumet på Star Hotel i Lund 20 – 21 januari 2007 att kontakta Anders Gustavsson och än en gång meddela sin anmälan tillsammans med besked om sportgren, ev. övernattning samt ev. lördagssupe’, eftersom ett dokument av misstag blivit raderat. Detta gäller även de som direktanmält sig till Södra BF.

De som redan fått mail om detta behöver inte skicka något nytt sådant.

Anders Gustavsson
angus@ektv.nu