HMS News

Lotterivinster till årsmötet

Hej alla glada på det nya året.

Klart att vi skall ha vårt sedvanliga lotteri på årsmötet. Så alla vänliga medlemmar tag med vinster som vi kan lotta ut. Allt är välkommet!

Kom ihåg att vi kommer även att lotta ut två resor till DTM på Hockenheim.
Hjärtligt välkommen.

Kaj
ordf.