HMS News

RC arbetsgruppen

Hitintills har 6 personer anmält sig. Du kan se här vilka arbeten som skall utföras. Hoppas att du kan hjälpa till så att vi kan genomföra en perfekt tävling. Anmäl dig till Martin Cruce.Banan.
Det återstår fortfarande mycket arbete vilket framkom efter gårdagens besiktning.
För att förenkla startuppställningen skall tillräckligt antal meter balk nedmonteras så att samtliga bilar i heaten kan ställa upp på banan för att sedan köra till sina startplatser.

 Nedmontering av balk vid starten
 Skruva ihop tillfälliga balkar 21 st.
 Montering av skivor på ett flertal ställen som balkskallarna sitter åt fel håll.
 Montera 14 st däcksstaplar.

HMS skall ställa upp med 15 personer som tillsammans med folk från MRK skall utföra detta arbete onsdagen den 13 juni klockan 17.00. Ev. återstående arbeten skall göras torsdagen den 14 juni klockan 17.00.

(Evenemang: 2007-06-16 Premiär Rallycross SM Xtreme)