HMS News

Kombinerat månads- och funktionärsmöte 7 juni.

HMS håller ordinarie månadsmöte 7 juni, kombinerat med funktionärsmöte inför RC-tävlingen 16 juni.Ett kombinerat månads- och funktionärsmöte kommer att hållas i VIP-huset på Ring Knutstorp torsdag 7 juni kl. 19.00.

Förutom ordinarie månadsmöte, kallar RC-kom. till ett funktionärsmöte inför Xtreme Rallycross SM-tävlingen på Ring Knutstorp lördag 16 juni.

Separat kallelse till funktionärsmöte sänds även ut via brev.

Välkommen

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare

(Evenemang: 2007-06-16 Premiär Rallycross SM Xtreme)