HMS News

Säkerhetsövning del 2

På uppdrag av SBF’s förbundsstyrelse har Sten Gunnarsson färdigställt en manual avseende hantering av ’Oförutsedda händelser’, d v s en olycka
i samband med tävling.Inbjudan

I samarbete med Södra Bilsportförbundet och Hyllinge MS kommer denna
manual att prövas vid en realistisk säkerhetsövning (del 2)
på Ring Knutstorp

torsdagen den 4 oktober med start kl. 16.30

En del av HMS funktionärer kommer att medverka på denna övning, men för de som inte medverkar är detta en möjlighet att få se hur ett scenario kan utspela sig på någon av våra motorbanor.

Ni som vill är hjärtligt välkommna att se på denna övning, den kommer att kunna ses från publikplats i övre depån samt även till viss del från nedre depån.

För att kunna ha kolla på hur mycket publik som kommer att närvara, ber jag er som har för avsikt att komma medela detta till mig på mail tomas.bjuv@telia.com eller telefon 073-6155677
(Bild: 3148)