HMS News

Inbjudan till Bilsportforum den 23-25 november 2007

Till de medlemmar och funktionärer som önskar att delta i årets bilsportforum.Ni som önskar att delta i årets Bilsportforum och Bilsportmässa skall meddela detta till Anders Gustavsson på e-post angus@ektv.nu snarast, dock senast 15 oktober. Styrelsen tar ställning till vilka vi skall få åka på klubbens bekostnad och bokar för vederbörande.
OBS! De som själva bokar utan styrelsen godkänt detta får själva stå för kostnaden.

Styrelsen
Hyllinge MS

INBJUDAN.
Välkommen till Bilsportforum, Bilsportmässan och Galan 2007 som äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Senast den 21 oktober önskar vi att ni har anmält er.

Kortfattat program för hela helgen

Mässans öppettider:
Fredag 10.00-20.00. Lördag 9.00-18.00 Söndag 10.00-17.00.

Fredag 23/11 Valmöjlighet 1 Valmöjlighet 2
15.30-17.00 Nya möjligheter Föreläsning av förare
17.30-19.00 Din Framtida Bilsport Ny teknik

Lördag 24/11
09.30-11.00 Ny teknik Nya möjligheter
11.00-13.00 Ungdomsforum
13.30-15.00 Mediahantering för klubbar
11.00-17.00 Medaljutdelning på stora scenen.
19.30- Medaljutdelning och Gala i Viktoriahallen.

Söndag 25/11
10.30-12.00 Per Gillbrand visar sina fantastiska motorer i miniatyr
12.30-14.00 Föreläsare förare Din Framtida Bilsport
Fler seminarier och andra möten tillkommer. Mer info kommer att finnas i SBF´s nästa program och i Mässtidningen.

Svenska Bilsportförbundets vision Full Fart Framåt mot 2012
Inför Bilsportforum 2004 bjöds alla in att vara med och ta fram en gemensam vision. En vision togs fram och antogs på årsmötet 2005. På Bilsportforum 2005 berättade distrikten hur de arbetade för att förverkliga visionen. 2006 var det klubbarnas tur.
Nu är det dags igen för ett forum som varvas med information och diskussioner. Hur påverkas klubbarna och hela förbundets verksamhet av visionen?

Bilsportforum med seminarier
Till Bilsportforum 2007 inbjuds alla medlemmar som är aktivt arbetande i klubborganisationen såsom medlemmar, styrelse, mfl. Idrottslyftet står för kostnaden för en person över och en person under 25 år. Anmälan finns på http://anmalan.sbf.se/bilsportforum
I år kan du välja mellan olika seminarier och ni måste närvara på ett av passen ”Din Framtida Bilsport” eller ”Nya möjligheter” samt två seminarier/föreläsningar till, för att få tillbaka pengar via Idrottslyftet. Ungdomarna ska delta på ungdomsforumseminariet. (Närvarokontroll genomförs och det är er uppgift att pricka av er på bilsportforum). Du får gärna anmäla dig till fler pass än tre.

Idrottslyftet
Klubben betalar fakturan på 2500 kr och får sedan tillbaka samma belopp efter Bilsportforumhelgen. Detta under förutsättning att du har deltagit i de forum och seminarier som du anmält dig till. För er som har mer än 40 mil enkel väg finns det ett resebidrag på
500 kr att söka som också betalas ut till klubben. Allt som du bokar utöver det som ingår i ”paketet” får du eller din klubb själv bekosta.

Anmälan görs via http://anmalan.sbf.se/bilsportforum. Biljetterna hämtar du ut vid huvudentrén på mässan i SBF:s kassa. Sista anmälningsdag till forum via idrottslyftet är den 21 oktober.

I paketet ingår
Boende (del i dubbelrum) 2 nätter fre-sön
Forum och seminarier
2 st lunchkuponger
Fika i samband med att du deltar i forum/seminarierna
Entré Bilsportmässan 3 dagar
Galabiljett (bokas separat)
SBF`s program för helgen
Detta kostar extra:

Enkelrumstillägg per natt 300 kr
Tillägg för medföljande i mån av plats (del i dubbelrum) 325 kr
Extra galabiljett 950 kr/st
Valmöjligheter, seminarier och föreläsningar.

– Din framtida bilsport
Vi inleder kort med en tillbakablick om varför vår verksamhet och organisation ser ut som den gör. Därefter diskuterar vi i mindre grupper om hur vi tillsammans vill att bilsporten ska se ut nästa år och fram mot 2012 och kanske ännu längre fram i tiden. Vi har inga svar, det är ni som sitter på svaren. Vi kommer att diskutera hur vi ska forma framtidens bilsport och det är dina synpunkter som är viktiga.

– Nya möjligheter
Hur kan datorn hjälpa oss i arbetet och skapa nya förutsättningar som förenklar arbetet. Hur tar vi tillvara på denna möjlighet. Vi kommer även att diskutera om andra möjligheter som finns för att hjälpa er klubb. Ta med era goda exempel och berätta för andra klubbar. Tid kommer att ges för diskussion samt erfarenhetsutbyte

– Föredrag Per Gillbrand
Ett inspirerande och underhållande föredrag av motorfantasten Per Gillbrand. Han har byggt fungerande minikopior på riktiga motorer som han pratar om och givetvis startar upp så man får höra och uppleva motorerna.

– Ny teknik
Lyssna på hur du optimerar din bil och få unika tips från olika företag. På detta pass får du även information om den nyaste tekniken för funktionärer. GPS-tekniken testas just nu inom rally, vi kommer att få ta del av erfarenheterna och möjligheterna in för framtiden. Det pågår även tester med ett nytt ljussystem istället för flaggsignaler. Det systemet går ut på att man kommunicerar genom ljussignaler till förarna.

– Föreläsning Förare
Lyssna på några av våra framgångsrikaste förare som berättar om sina erfarenheter och kunskaper från tävlande både i Sverige och utomlands. Är du nyfiken på vilka förare det blir, håll koll på http://www.sbf.se/, där kommer vi att publicera förarna så fort de blir klara.

– Mediahantering för klubbar
Så fårni uppmärksamhet i media kring klubben, tävlingar och events
Här får dukonkreta tips om hur du kan få en journalist att intressera sig för din klubbs verksamhet.Du får vetavad som styr en sport- eller nyhetsredaktions nyhetsvärdering och hur du kangöra för att få merutrymme i media. Medmer uppmärksamhet i media ökar möjligheten till fler besökare på tävlingar, ökade sponsorintäkter och mer positiv uppmärksamhet kring bilsporten.
Passet hålls av Tobias Smedbergfrån pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Tobias jobbar medatt hjälpa organisationer att få utrymme i mediaochpåverka politiska beslut,han är själv aktiv som folkraceföraretävlandes förStockholms Bilklubb

Medaljutdelning och gala
Avslutningen på 2007 års tävlingssäsong firas med en fest, gala och artistuppträdande.
Medaljutdelningen är från kl. 11.00 till 24.00. Under dessa timmar delas årets skörd av medaljer ut. De flesta medaljerna delas ut på dagen under pompa och ståt på stora scenen i mässhallen. På kvällen är det fest och gala samt utdelning av både utmärkelser och medaljer. Kl. 19.30 slås portarna upp till Viktoriahallen.

Galabiljett (ingår i Idrottslyftet men bokas separat när gala anmälan öppnas)
Se hemsidan för att få information om när bokningen öppnas. Gå in på http://anmalan.sbf.se/bilsportgala. När biljetten bokas sker det enligt ”biosystemet”. Ni bokar själva in er bordsplacering. Bokningen är preliminär tills fakturan är betald. Bokningen hålls dock längst i 7 dagar därefter släpps den fri för andra att boka. Sista datum för bokning är den 14 november.
Ni skriver in ert personnummer och är ni redan anmälda till forum hittar systemet er.

Distrikt och förbundsdelegater
Förbundsdelegaterna och distrikten är välkomna att delta i forum och seminarier på egen bekostnad och löser egen entrébiljett.

Hotell
Vi kommer att bo på hotell Prince Philip i Skärholmen. Det kommer att gå busstransporter till och från mässan och hotellet, morgon och kväll. Mer information kommer att finnas i programmet och på anslag i hotellet samt på mässan. Den 21 oktober lämnar vi tillbaka de hotellrum som inte har bokats upp.

Mässbiljetter till Bilsportmässan
Deltagare på forum inom Idrottslyftet erhåller entrébiljett i form av en namnbricka. Extra mässbiljetter köpes på plats. Visa upp din funktionärs- eller förarlicens för 2007/2008 och få rabatt på entrébiljetten.

Frågor och funderingar
Boende: Anita Åstrand 08-626 33 04 och Jonas Augustsson ,08-626 33 12.
Medaljutdelning: Annemo Friberg, 070-554 11 70 och Lotta Eriksson 08-626 33 24
Forum och mässa: Jörgen Andersson 070-200 62 06
Gala: Lillemor Mossberg 08-626 33 14 och Janette Arvidsson 08-626 33 50
Vi önskar Er alla välkomna till en spännande och intressant bilsporthelg!

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Bergkällavägen 31A 192 79 Sollentuna Tel: 08- 626 33 00 www.sbf.se