HMS News

KLUBBRACE huvudpunkt på möte 11 oktober

Skall vi köra fler klubbrace?När anmälningstiden gick ut var det endast 12 anmälda till tävlingen den 7 oktober. Med efteranmälningar är det just nu 18 ANMÄLDA. Som var och en säkert förstår är det inte möjligt för oss att i framtiden – redan nästa år – köra fler klubbtävlingar med så små startfält och om intresset är så litet.
Vad gör vi ?
Detta skall vi diskutera på mötet den 11 oktober kl 19.00 på Idrottsmuseet. Kom och framför dina synpunkter.
vänliga hälsningar
Kaj