HMS News

Luciamöte 11 december

På Ring Knutstorp kl 19.00På Luciamötet kommer utdelning att ske av förtjänsttecken, priser i klubbmästerskap, Årets funktionär, bilförare, mcförare och junior.
Val kommer att ske av tävlingsledare för 2008.
Tävlingsledare väljer sedan sin tävlingsorganisation och presenterar den på årsmötet den 1 mars 2008.