HMS News

Stort och hjärtligt tack.

Övningen som genomfördes på Ring Knutstorp 4/10 var otroligt lyckad.Övningen genomfördes på ett hedervärt sätt, det visades att vår personal klarar sin del av arbetet på ett föredömligt vis. Det var med stor glädje man såg det oerhört fina sammarbete som skedde mellan HMS räddning / sjukvårdspersonal och de resurser som kom från samhällets resurser. Denna övning visar hur viktigt det är med kommunikation mellan motorsportens egna resurser och resurser från samhället. Sten Gunnarsson, Kjell Ivarsson och jag själv Tomas Olsson vill framföra ett STORT och innerligt tack till ALLA som medverkade till att denna övning kunde genomföras. Även ett tack till Filborna bilskrot som stod för bilarna vi övade på.