HMS News

Påminnelse! Vem blir årets ……..

Klubben påminner alla medlemmar om förslag på namn på vem och vilka som skall bli årets förare i bil och mc, årets ungdom/junior samt årets funktionär?Tag tillfället i akt och skicka era förslag på ovannämnda personer på brev eller e-post senast 23 oktober till:

Anders Gustavsson
Stormgatan 4 B
262 42 Ängelholm

Mobil: 0708-38 32 40

E-post: angus@ektv.nu