HMS News

Var rädd om er licens:

En del förare och funktionärer medverkar vid tävlingar ej sanktionerade av SBF/SDF detta kan medföra indragning av förare eller funktionärslicens.Vi har vid flertal tilfälle uppmärsamats om att förare och funktionärer från såväl HMS som andra klubbar medverkat vid tävlin, träning eller uppvisningar, ej sanktionerade av SBF/SDF, tävlingar som stretrace på allmän väg och 5-pappcuppen m.m.
De som medverkar vid dessa tillfälle står inte bara utan de försäkringar som ingår i licenser utfärdade av SBF, de riskerar också att få sina förar eller funktionärslicenser indragna. Om ni tänker medverka vid evenemang där ni inte är säkra på vad som gäller, ta kontakt med er hemmaklubb, distriksstyrelse eller SBF så att ni inte riskerar vare sig mista försäkringsrätt eller att mista er licens.