Arkivsida

Mjukstart för banfunktionärerna 2008

Utbildning. Foto: Tomas Olsson

Vi mjukstartar 2008 med en kurs för för funktionärer i brand- och HLR-räddning på Ring Knutstorp 16 februari kl. 09.00 – 16.00.Alla banfunktionärer och övriga intresserade funktionärer inbjuds till en kurs i brandbekämpning och HLR(Hjärt- och Lung-Räddning) på Ring Knutstorp lördag 16 februari 2008 kl. 09.00 – 16.00.
Vi bjuder på fm-fika, lunch och em-fika.
Obligatorisk föranmälan görs till Anders Gustavsson på tel. 0708-38 32 40 eller e-post angus@ektv.nu SENAST måndag 11 februari.

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare

Arkiv 2008