Arkivsida

Ont krut förgås inte så lätt……

Foto: Jörgen Prahl

En an klubbens funktionärer råkade ut för en incident i samband med en bärgning under helgen.
Lars-Erik Larsson, (på bilden erhåller han en välförtjänt utmärkelse av ordföranden, Kaj Bornebusch), råkade ramla av bärgarflaket under STCC-helgen och slog sig illa i ena knäet. Lars-Erik fick en korsbandsskada i sitt knä och har kommit hem i väntan på operation. Bruno Friberg kommer att hålla kontakt med honom och ni kan kontakta Bruno 0418-808 02, 0705-20 60 47, för en lägesrapport och ev. skicka en hälsning till Lars-Erik.

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare

Arkiv 2008