HMS News

Brainstormmötet 8 november är INSTÄLLT!

På grund av dåligt intresse och med för få anmälda
t.o.m. 5 november, är vi tvingade att ställa in lördagens ’Brainstormmöte’.Ni som har ide’er och vill att de skall komma till styrelsens kännedom, skicka en e-post så att de inte blir bortglömda, utan dessa kommer diskuteras vid senare tillfälle.

HMS Styrelse