Arkivsida

Kvällsträningar 2009

Kvällsträning. Foto: Christer Martinsson

Rösta om kvällträningarna 2009.Med anledning av debatten om kvällsträning har styrelsen beslutat att återigen fråga träningsdeltagarna hur de vill ha kvällsträningen. Att ha MC under tre kvällar och bil under tre var ett beslut som togs efter det att ALLA tillfrågades och fick säga sin mening. 8 av 10 röstade då för att vi skulle köra var för sig. Detta skedde då träningarna var gemensamma och det då var ett stort missnöje med detta.
Vid den första kvällsträningen för bil respektive MC i år kommer alla att ha möjlighet ge sin mening hörd genom en omröstning bland de som kommer till träningarna. Om du inte kan träna just den kvällen, men ändå vill rösta går det bra om du kommer till kvällsträningen och tar med dig ditt medlemskort och licens.
Naturligtvis skulle vi gärna ha många fler träningskvällar. Detta är inte möjligt på grund av miljö hänsyn då endast ett mycket begränsat antal kvällar får användas. Särskilt stark är begränsningen under sommarhalvåret då folk skall kunna sitta ute i sina trädgårdar utan buller från banan. Ytterliggare ett problem hade varit att få funktionärer till ännu fler kvällar. De som redan nu kommer bör visas all uppskattning för att de ställer upp även vardagskvällar.

I kalendern finns kvällarna inlagda och det bestäms vad som körs efter röstningsresultatet i samband med de först 2 kvällarna 8 april och 14 maj.

Styrelsen
Hyllinge MS

Arkiv 2009