Arkivsida

HMS Testdag 090403.

DM/KM. Foto: Christer Martinsson

HMS arrangerar testdag för HMS medlemmar.
Test för formelbilar och racingbilar fredagen den 3 april.
Anmälan sker till mailadress: testdag@hyllingems.se
Ange namn och om ni kör bil eller formelbil.
Testavgiften som är 2250 SEK / bil betalas in på postgiro : 33 04 34-2
Ange : träning 3/4 och namn på talongen.
Sista anmälningsdag : 1 april 2009

Mer information kommer senare.

MvH Test Org.
bil@hyllingems.se

Arkiv 2009